RESOURCES

  • RESOURCE: Praymer sa Sahod at Charter Change

    RESOURCE: Praymer sa Sahod at Charter Change

    Bungad sa manggagawa at mamamayan sa taong 2024 ang pahayag na “hindi muna madaragdagan ang sahod ngayong taon” – sahod na una pa lamang ay kakarampot at di na nakasasapat, at ang pakanang Charter Change ng rehimeng US-Marcos upang diumano palaguin ang ekonomya. Sa gitna ng napakalubhang krisis sa kabuhayan na dinaranas ng mamamayang Pilipino,…