KMU to women workers: Resist ChaCha, advance rights and welfare

Kilusang Mayo Uno (KMU) called on women workers to rise in protest to resist the Charter Change ploy and launch struggles for the people’s rights and welfare in time for the commemoration of International Working Women’s Day on March 8.

The labor group asserted that the Charter Change advanced by politicians, and big foreign and local corporations, will only put more weight to the already heavy burden women workers are facing presently.

“Ngayon pa lang, napakarami nang karapatan ng manggagawang kababaihan ang ipinagkakait ng mga employer at ng gobyerno. Nananatili sila sa mga trabahong mababa ang sahod. Nananatiling mga kontraktwal. Nakararanas ng diskriminasyon sa papunta, sa loob at pauwi mula sa trabaho. Ngayong Araw ng Kababaihang Anakpawis, nasa manggagawang kababaihan ang lahat ng dahilan upang bumangon at magprotesta.” said Joanne Cesario, KMU Vice Chairperson for Women’s Affairs.

KMU warned that the ChaCha’s aim to open up the economy will only worsen the dire situation of workers in general. The group said that women workers will experience double the impact. KMU warned that contrary to pro-ChaCha propaganda of the constitutional revision spurring economic growth, it would only lead to depression of wages and further decline in the quality of jobs.

“Sa paghikayat sa foreign investors, napakarami nang labor rights ang nilabag ng gobyerno sa pagbibigay ng special treatment sa SEZs. Aasahang lalong lulubha ang kontraktwalisasyon, mga taktika para pababain ang sahod, pandarahas sa mga unyon at samut-sari pang paglabag. Kung dayuhan ang may-ari ng pabrika, magpapatuloy ang pagbabalewala sa mga batas ng bansa at magpapatuloy rin ang gender-based violence sa mundo ng paggawa.” added Cesario

KMU called on women workers, and all Filipino workers and people to take action and make their voices heard. The labor center enjoined everyone to fight for the legitimate concerns of the people, and resist the Charter Change ploy which would only benefit foreign capitalists and a few elites.

“Malaki ang papel ng manggagawang kababaihan sa pakikibaka ng uring manggagawa sa kasaysayan. Ito ang itutuloy natin ngayon sa ating paglaban para sa  dagdag-sahod, regular na trabaho, kalayaang mag-unyon, at pagwawakas ng karahasan sa mundo ng paggawa. Bumangon, magprotesta. Magiit, mangalampag! Bibiguin ng manggaga at bayan ang Chacha ng dayuhan at iilan! Isusulong natin ang ating kabuhayan, karapatan at kasarinlan!”