marikit saturay

  • Hands off Marikit Saturay!

    Hands off Marikit Saturay!

    Kinukundena ng Kilusang Mayo Uno ang di makatarungang pagdetine, red-tagging, blacklisting at deportasyon kay Marikit Saturay, isang artista-musikero at kabataang aktibista. Nitong Marso 7, lumapag sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) si Marikit upang dumalaw sa kanyang mga kamag-anak sa okasyon ng ika-100 kaarawan ng kanyang lola.  Idinetine siya ng mga immigration officers, inakusahan na…