nexperia philippines

  • Labanan ang malawakang tanggalan!

    Labanan ang malawakang tanggalan!

    Support statement for Nexperia Philippines Incorporated workers who are currently under threat of mass layoffs Ang Kilusang Mayo Uno ay nakikiisa sa makatarungang laban ng Nexperia Philippines Incorporated Workers Union-NAFLU-KMU at mga manggagawa ng Nexperia Philippines Incorporated laban sa hindi makatarungang tanggalan na kinakaharap nila mula Setyembre 2023 hanggang sa kasalukuyan.  Noong Setyembre ng 2023,…

  • Unite with the workers of Nexperia Philippines

    Unite with the workers of Nexperia Philippines

    FIGHT RETRENCHMENT! RESIST AND FRUSTRATE THE ATTACK ON OUR UNIONS! On September 22, 2023, the management of Nexperia announced that eight (8) workers, including three (3) union officials, working at the Sensors Department, which faces an impending closure, will be dismissed through mandatory separation. Last February, Nexperia announced the gradual closure of its Sensors Department…